داستان جالب

مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر کشاورزی بود.
کشاورز گفت برو در آن قطعه زمین بایست.

من سه گاو نر را آزاد می کنم اگر توانستی دم یکی از این گاو نرها را بگیری من دخترم را به تو خواهم داد.

مرد قبول کرد.

در طویله اولی که بزرگترین بود باز شد. باور کردنی نبود بزرگ ترین و خشمگین ترین گاوی که در تمام عمرش دیده بود. گاو با سم به زمین می کوبید و به طرف مرد جوان حمله برد. جوان خود را کنار کشید تا گاو از مرتع گذشت.

دومین در طویله که کوچک تر بود باز شد. گاوی کوچک تر از قبلی که با سرعت حرکت کرد. جوان پیش خودش گفت: منطق می گوید این را ولش کنم چون گاو بعدی کوچک تر است و این ارزش جنگیدن ندارد.

سومین در طویله هم باز شد و همان طور که فکر می کرد ضعیف ترین و کوچک ترین گاوی بود که در تمام عمرش دیده بود.
پس لبخندی زد و در موقع مناسب روی گاو پرید و دستش را دراز کرد تا دم گاو را بگیرد...
اما گاو دم نداشت!
نتیجه :

زندگی پر از ارزش های دست یافتنی است اما اگر به آن ها اجازه رد شدن بدهیم ممکن است که دیگر هیچ وقت نصیبمان نشود. برای همین سعی کن که همیشه اولین شانس را بربایی.

منبع : خانه مدیران جوان

مرا اینجاهم بخوانید.

/ 7 نظر / 12 بازدید
یکی

سلام یه نظر خصوصی گذاشتم فقط محض شوخی امیدوارم بهتون برنخوره!

منیژه

سلاااااااااااااااام عزیزم [ماچ] داستانت خیلی قشنگ بود می سی [گل] شاااااد باشی و سرشار از آرامش[گل][گل][گل]

ارمان

اره واقعا ای کاش قدر فرصتامون رو بدونیم! حالا بالاخره به این دم گاو گیر زن دادن یا نه![خنده]

علی راد

یاد تسویف افتادم[دست] به فکر فرو می روم[گاوچران] راستی شکلک [عجله] چرا اینطوریه کجاش به عجله می خوره

علی راد

آها تازه فعال شد آره عجله هست دیگه[نیشخند]