!!! حقیقتی کوچک برای آنانی که می خواهند زندگی خود را 100% بسازن

 اگر A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z برابر باشد با


1 ,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26


تلاش سخت (Hard work)
H+A+R+D+W+O+ R+K

8+1+18+4+23+ 15+18+11= 98%


دانش(Knowledge)

K+N+O+W+L+E+ D+G+E

11+14+15+23+ 12+5+4+7+ 5 = 96%

عشق (Love)

L+O+V+E

12+15+22+5=54%

خیلی از ما فکر میکردیم اینها مهمترین باشند مگه نه؟

پس چه چیز 100% را میسازد؟؟؟
پول(Money)

M+O+N+E+Y

13+15+14+5+25= 72%


رهبری(Leadership)

L+E+A+D+E+R+ S+H+I+P

12+5+1+4+5+18+19+9+16=89%


پس برای رسیدن به اوج چه کنیم؟


نگرش (Attitude)
1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

اگر نگرشمان را به زندگی، گروه و کارمان عوض کنیم زندگی 100% خواهد شد.


نگرش همه چیز را عوض میکند، نگرشت را عوض کن همه چیز عوض می‌شود...

 

 

پ . ن : این مطلب رو دوست عزیزم سهیلا خانوم گل برام ایمیل کرده بود.

مرا اینجا هم بخوانید.

/ 4 نظر / 8 بازدید
منیژه

بعد از مدت ها سلاااااااااااااااااااااااااااام این رو قبلا خونده بودم و باهاش موافقم [پلک]

علی راد

سلام آخ جون اینجا می شه شکلک گذاشت خب چی داریم اینجا [ابرو][زبان][فرشته][گاوچران] time management=132 [زبان]