دو سالگی

این وبلاگ دیروز دو ساله شد . دو سال گذشت از روزی که این وبلاگ ساخته شد. اوائل که اینجا را ساختم نمیدانستم آیا اینجا بطور منظم خواهم نوشت یا نه ! ولی کم کم مطالب جالب و داستانهائی را که در سراسر وب می دیدم اینجا گذاشتم. یک مجموعه از داستانهای جالب و پندآموز. خوانندگان اینجا بمراتب از خوانندگان وبلاگ دیگرم کمترند ولی اینجا هنوز پابرجاست بخاطر اون تعداد خواننده هائی که هستند و اینجا را میخوانند. 

/ 2 نظر / 7 بازدید
سیب پزشکی

تولدش مبارک. ما هم اینجا را می خوانیم و هم آنجا را

قرتشت

سلام. دیده بسویت نگران اسن هنوز .... روح پدرتان شاد. نیستین؟